تبلیغات
سیناپس - اکسیژن بسیار قبل از آنچه که تصور می شد در زمین ایجاد شده است
چهارشنبه 13 آبان 1388  04:04 ب.ظ    ویرایش: - -

پژوهشگران آمریکایی با تجزیه لایه های رس در استرالیا دریافتند که نشانه های فعالیت فتوسنتز و حضور اکسیژن، بسیار قدیمی تر از آن چیزی است که تا کنون تصور می شود.

http://andyautomatic.files.wordpress.com/2008/05/telefonica.jpg

مهر: در حدود 4/2 میلیارد سال قبل، در اتمسفر زمین پدیده ای به نام "حادثه بزرگ اکسیداسیون" (GOE) رخ داد.

 

در فرایند GOE، سطوح اکسیژن اتمسفر تا حد شدیدی افزایش یافت. براساس آگاهیهای فعلی دانشمندان، این پدیده یک نقطه مهم در تاریخ طبیعی زمین به شمار می رود به طوری که از این نقطه راهی به سوی توسعه اشکال حیات پیچیده باز شده است.

 

این درحالی است که برپایه این نظریه دو مسئله حل نشده باقی می مانند که عبارتند از: چه وقت تولید اکسیژن از طریق فرایند فتوسنتز آغاز شد؟ و از چه زمانی شیمی اقیانوس و اتمسفر شروع به تغییر کرد؟

 

اکنون گروهی از زمین شناسان دانشگاه کالیفرنیا فرضیه ای را مطرح کردند که برپایه آن، تولید اکسیژن حداقل 100 میلیون سال قبل از GOE در اقیانوسها آغاز شده است. این فرضیه می تواند پاسخی برای مسئله تجمع اکسیژن در اعماق اقیانوسها و اثرات آن بر روی ترکیبات شیمیایی آبها ارائه کند.

 

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج، نمونه هایی از لایه های رسوبات سیاه متعلق به غرب استرالیا را تجزیه کردند.

 

در این رسوبات بقایای فسیلی بستر قدیمی دریا دیده می شود و بنابراین بررسی لایه های این رسوبات می توانند تاریخ تکامل شیمی اقیانوسی را بازسازی کند.

 

تجزیه این لایه های رسوبی به ویژه نشان دادند که در اعماق آبهای اقیانوسی در حدود 100 میلیون سال قبل از GOE تجمع سولفور هیدروژن وجود داشته است.

 

این محققان در این خصوص توضیح دادند که حضور سولفور هیدروژن در اقیانوس تائیدی بر تولید فتوسنتز اکسیژن در 5/2 میلیارد سال قبل است.

 

براساس گزارش ساینس، با کسب این نتایج دانشمندان فرض کردند که حضور میزان کم اکسیژن میلیونها سال قبل از GOE وجود داشته است.

 

این تولید اکسیژن آغازین پایه هایی برای توسعه گونه های جانوری را ایجاد کرد که حداقل دو میلیارد سال بعد به وجود آمدند.

   


نظرات()   

سیناپس

 

http://77epqa.bay.livefilestore.com/y1pDtDbj_y1G0BVccVl3cofOWt2NnwjbAkUJeuO5TsNpFMbv9G9OqlUhf_WF7xxK047EKJABW8wFApc-5V70_loYTmWlmay_ez7/kahrizak.png?psid=1