تبلیغات
سیناپس - کتابهای ژنتیک مولکولی
یکشنبه 14 تیر 1388  06:19 ب.ظ    ویرایش: - -

نام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
زیست شناسی مولکولیدکتر احمد مجد
دکتر فیروزه چلبیان
این کتاب علاوه بر بررسی فشرده‌ای از مسائل متداول و کلاسیک زیست شناسی مولکولی با توجهی که به روشها و فنون کنونی زیست شناسی مولکولی مثل روشهای PCR ، الکتروفورز ، کروماتوگرافی ، ژن کلونینگ ، تعیین توالی در اسیدهای نوکلئیک و پروتئینها ، فنون مهندسی ژنتیک ، انتقال ژن ، فنون ترا ریخت و انتقال آن دارد می‌تواند مورد استفاده بسیاری از علاقمندان به زمینه‌های مختلف قرار گیرد و اطلاعاتی فشرده ، سریع و در حد دانش روز را در اختیار قرار دهد.انتشارات: آییژ
تاریخ چاپ: 1384
ژنتیک از دیدگاه مولکولیتالیف: T.B.Brown
ترجمه: دکتر بهمن یزدی صمدی
دکتر مصطفی ولی زاده
پیدایش و توسعه فناوری زیستی و مهندسی ژنتیک در نتیجه توسعه بخش مهمی از علم ژنتیک به نام ژنتیک مولکولی است. کتاب از 3 بخش تشکیل می‌شود، بخش اول به ژنها و تظاهر ژنی اختصاص یافته است بخش دوم به جنبه‌های سازمان‌یابی و همانندسازی ژنوم در موجودات می‌پردازد. بخش سوم کتاب به تجزیه ژنتیکی با عنوان مطالعه ژنها اختصاص یافته است.انتشارات دانشگاه تهران
تاریخ چاپ: 1380
مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیکتالیف: دکتر گیتی امتیازی
محسن کریمی
در تالیف این کتاب از مجموعه کتابهای معتبر دانشگاهی استفاده شده است و حاوی مطالبی در مورد زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک می‌باشد و طبق سرفصل‌های شورای عالی فرهنگی برای درس زیست مولکولی تهیه و تنظیم گردیده و مورد استفاده دانشجویان رشته زیست شناسی ، میکروب شناسی ، ژنتیک ، داروسازی ، پزشکی و پیراپزشکی می‌باشد. سرفصلها شامل موارد زیر است: اسیدهای نوکلئیک ، همانندسازی DNA ، ساختمان RNA و نسخه‌برداری تکامل RNA ، سنتز پروتئین و انتقال آن ، تنظیم بیان ژن ، اصول تکنیکهای DNA نوترکیب ، مهندسی ژنتیک ، مهندسی ژنتیک در یوکاریوتها ، ساختمان و عمل غشای سیتوپلاسمی و برخی از تکنیکهای عملی در زیست مولکولی.ناشر:انتشارت مانی
تاریخ چاپ: 1380
پرسشهای چهار گزینه‌ای زیست مولکولی (ویژه آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری)تالیف: مریم خالصیدر این کتاب مباحث زیست شناسی مولکولی به صورت نکات مهم و چکیده در 4 فصل به رشته تحریر در آمده است. هم چنین این کتاب در برگیرنده پرسشهای چهار گزینه‌ای به انضمام سوالهای مربوط به آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مختلف گروه پزشکی و علوم پایه به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می‌باشد.ناشر: دیباگران تهران
سال نشر: 1383

   


نظرات()   

سیناپس

 

http://77epqa.bay.livefilestore.com/y1pDtDbj_y1G0BVccVl3cofOWt2NnwjbAkUJeuO5TsNpFMbv9G9OqlUhf_WF7xxK047EKJABW8wFApc-5V70_loYTmWlmay_ez7/kahrizak.png?psid=1