تبلیغات
سیناپس - تکامل زیستی انسان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه۴
جمعه 30 فروردین 1387  07:04 ق.ظ    ویرایش: - -

نتیجه گیری

خداوند در قرآن می فرماید: انسان را از آب و خاک آفریده است و سپس با دمیدن از روح خود علاوه بر بُعد جسمانی به او بُعد روحانی(نفسانی) به او عطا نمود و سپس به فرشتگان گفت که به انسان تعظیم کنند و تمام فرشتگان تعظیم کردند به جز شیطان،که خداون اورا از در گاهش راند.

نتیجه گیری

خداوند در قرآن می فرماید: انسان را از آب و خاک آفریده است و سپس با دمیدن از روح خود علاوه بر بُعد جسمانی به او بُعد روحانی(نفسانی) به او عطا نمود و سپس به فرشتگان گفت که به انسان تعظیم کنند و تمام فرشتگان تعظیم کردند به جز شیطان،که خداون اورا از در گاهش راند.

قرآن در تعیین مراحل خلقت انسان، نطفه را یکی از منشاء خلقت انسان می‌داند ؛ و از سه مورد ذکر شده در این بحث که عبارتند از: الف) مطلق نطفه ، ب) نطفه از جنس منی و ج) نطفه مخلوط ،که بیشتر علماء و دانشمندان مورد «ج» را صحیح تر می دانند که کامل تر است.

و امام علی (ع) نیز در خطبه اول خود که در کتاب نهج البلاغه گرد آوری شده است ،در راستای همان آیات و

نشانه های که در قرآن بیان شده است سخن می گوییدو تفسیر می کند تا مومنین و مردم بهتر با کتاب آسمانی دین مبین اسلام آشنا شوند و خالق تواناو قادر و عالم خود را بهتر بشناسند.

وسیر تکاملی انسان در جنین بدین شکل است که انسان اصلش از نطفه است، بعد عَلقه میشود و پس از آن مُضغه و سپس استخوان ، و گوشتی هم بر روی آن می پوشد. و این دورانی که جنین در رحم مادر طی میکند تا تبدیل به انسان کامل می گردد و نَفَس می کشد و دارای شعور و عقل می شود و پا به دنیا می گذارد،این ها همه تفسیرومعنی چند آیه مختلف در قرآن است که به یک جا آوردیم ، پس خداون در قرآن و در آیاتش درمورد انسان و خلقت و تکاملش و اسامی اعضای بدنش مواردی را ذکر کرده است که باید با اندیشه در آیاتش پی به این اعجاز و کشف علوم متفاوت ببریم.

پاورقی:

[1] آل عمران، 59.
[2]
مومنون 12، حج 5، غافر 67.
[3]
انا خلقناکم من تراب، (حج 5) (غافر 67).
[4]
صافات 11.
[5]
التحقیق، مصطفوی، راغب اصفهانی، لسان العرب، ابن منظور، قاموس قرآن، ذیل ماده طین و تراب.
[6]
انبیاء/ 30/نور/45.
[7]
فرقان/54.
[8]
سجده/8. مرسلات/20.
[9]
طارق/6.
[10]
تفسیر نمونه ، مکارم شیرازی، ج 13، ص 396/ مطالب شگفت انگیز قرآن، نجفی، ص 97/ گذشته و آینده جهان، شیرازی، ص 52 و 53/ معارف قرآن، مصباح یزدی، 3 جلدی، ص 329:
[11]
فرقان/54.
[12]
سجده/8.
[13]
تفسیر نمونه، ج 17، ص 126. ر.ک، مقایسه ای بین تورات، قرآن، دکتر وکانی. ص 25 پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضای اصفهانی، ج 2، ص 445 ـ 437.
[14] .
مومنون / 14.
[15] .
نحل / 4.
[16] .
حج / 5. به همین مضمون غافر / 67، کهف / 37، فاطر / 11.
[17] .
مومنون / 14 ـ 13.
[18] .
تفسیر نمونه و المیزان ذیل آیه فوق.
[19] .
تفسیر نمونه، ج 14، ص 207.
[20] .
عبس / 19.
[21] .
نجم / 46. ترجمه مکارم: از نطفه‌ای که خارج می‌شود (و در رحم می‌ریزد).
[22] .
من علم طب القرآنی، ص 37.
[23] .
انسان / 2.
[24] .
المنجد، احمد سیاح، ذیل ماده مشج.
[25] .
المیزان، ج 20، ص 209.
[26] .
مجمع البیان، طبرسی، ج 5، ص 406.
[27] .
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، ج 1، ص 244.
[28] .
خلقت انسان، یدالله سحابی، ص 147؛ پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضایی اصفهانی، ص 481؛ پیشگویی‌های علمی قرآن، مصطفی زمانی، ص 117.

[29] . ترجمه و شرح نهج البلاغه ، مترجم و شارح  سید علینقی فیض الاسلام ، انتشارات فیض الاسلام ، اسفند 1372،خطبه 1 ، صص 30و31.

[30]. مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه ج3 ، تنظیم و تحقیق احمد علی بابائی، تهران،انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، 1380ه.ش. ،چ دهم،صص 199- 200-201.
[31] .
مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه ج3 ، تنظیم و تحقیق احمد علی بابائی، تهران،انتشارات دارالکتب الاسلامیه ،

   


نظرات()   

سیناپس

 

http://77epqa.bay.livefilestore.com/y1pDtDbj_y1G0BVccVl3cofOWt2NnwjbAkUJeuO5TsNpFMbv9G9OqlUhf_WF7xxK047EKJABW8wFApc-5V70_loYTmWlmay_ez7/kahrizak.png?psid=1